تبلیغات
بصیرت insight
 
بصیرت insight
The Best
چهارشنبه 30 اسفند 1391
سلام به همه دوستان
زمین دوباره رخت نو بر تن کرده و تمام رویدادها ی گذشته را چه تلخ وچه شیرین به دفتر خاطرات سپرده و امید است که در این دفتر جدید که پیش رو داریم سعی کنیم که خوبی ها را  ثبت کنیم و با عبرت از گذشته به سوی بهبود روند زندگی خود گام بر داریم وبه لطف خداوند سالی نکو را رقم بزنیم  . امید است که خوبی جای پلیدی را در دلهایمان بگیرد  . سال نو مبارک
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 اسفند 1391
خداوندا  ایمانم را به کاملترین درجه ایمان برسان و یقینم را بهترین یقین قراره ده و فرجام نیتم را بهترین نیتها بگردان وعملم را به بهترین  اعمال برسان پروردگارا با
لطف خود نیتم را نیکو گردان ویقینم  را به بالاترین درجه یقین برسان و بی نیازم کن و به من روزی وسیع عطا فرما و گرفتار خودپسندی نکن وچنان کن که از هدایت شایسته بهره مند گردم.
خداوندا  مرا به زینت صالحان آراسته فرما  و زیور پرهیزکاران را به من بپوشان .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 اسفند 1391
همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است.
برای بلند شدن باید خم شد  گاهی مشکلات تورا خم می کنند و بدان اغاز ایستادن است.
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم چراکه سالها به اجبار خواهیم خفت.
کسی که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید امید تنها دارائی او باشد.
اگر سخره وسنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدا اب هرگز زیبا نخواهد شد.
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم.
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست وهمیشه داشتنی ها خواستنی نیست.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 اسفند 1391
با طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا امدی و مهربان  باش ودوست بدار شاید فردایی نباشد.
زندگی سرگذشت در گذشت ارزوهاست.
ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی  به شمردن نیست.
اگر سازنده قفس معنای پرواز را می دانست از کارش دست می کشید.
خدا روزی دهنده پرندگان است اما روزی انها را به داخل لانه نمی ریزد.
اشعه خورشید تا متمرکز نشود قادر به سوزاندن نیست.
دریا باشی یا گودالی کوچک از اب فرقی نمی کند ! زلال که باشی اسمان در تو پیداست.
کسی مانده است که خواهد امد باور کن . کسی  امکان امدن را نگه می دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 12 بهمن 1391
کفر برچهارپایه استوار است : کنجکاوی نا صواب  . زد خورد با مردم . انحراف از حق و دشمنی
آن که کنجکاوی نا صواب کرد به حق بازنگشت.و آن که از پی جهالت با مردم زذ خورد کرد پیوسته از دیدن حق کور است. و آن که از حق منحرف گشت خوبی  را بدی و بدی را خوبی دیده ودچار مستی گمراهی شد. و آن که دشمنی نمود راههایش دشوار و کارش سخت و راه نجاتش تنگ گشت .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 آذر 1391
گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد  و بر می گشت!
پرسیدند: چه می کنی؟ پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست
و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم  وآن را روی آتش می ریزم .
گفتند:
حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار  زیاد است و این
آب فایده ای ندارد.
گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم  اما آن هنگام که خداوند می پرسد:
زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو جه کردی؟
پاسخ می دهم: هر آنچه از من بر می آمد!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 آذر 1391
خدای من! اگر ره توشه ام برای حرکت به سوی تو اندک است. بی شک گمانم به توکل برتو نیک است.اگر گناهم مرا از عذاب تو می ترساند امیدواری ام مرا می اگاهاند که از انتقامت در امان خواهم بود . اگر معصیتم مرا دستخوش عذاب قرار می دهد  خوش اعتمادی ام مرا به ثواب متذکر می سازد  اگر بی توجهی و غفلتم
مرا از آمادگی  برای دیدارت بی خیال می کند .شناخت من از بزرگواری و نعمت هایت مرا به توجه وا می دارد  اگر گناهکاری و نافرمانی  بیش از حد میان من و تو را
به برهوت فاصله تبدیل می کند نو ید بخشایش و بهشتت مرا با تو مانوس می گرداند .
نیاز خواه توام به حق عظمت  و بزر گی هایت و به نورهای مقدس و فرخنده ات و به درگاهت زار می گریم که به خیر خواهی توام با عطوفت  رحمتت و به ظرافت ها و
زیبایی های نهفته در احسانت با انچه ارزوی ان را دارم  عطای سر ریز  وانعام محبت امیزت  گمان مر ا نسبت به تقربب به خود ونزدیک شدن به درگاهت و برخورداری از
مشاهده جمالت محقق فرمایی.
اینک این منم نشته در برابر نسیم های عطر اگین مهر بانی و محبتت جست و جو گر باران  بخشش و رافتت فراری از دست خشمت به دامان  خشنودی ات   گریزان
 از تو به سوی درگاهت  ارزومند بهترین ها ی در نزدت تکیه کننده  بر موهبت هایت نیازمند  مراعات و سرپرستی کردنت .
خدای من! ان لطف و فضل را که اغاز کردی به اتمام رسان و ان کرامت که مرا بخشیدی  باز مگیر  و گناهان مرا که به بردباری خود پوشاندی پرده بر مدار وان کردار زشت مرا که بدان اگاهی بیامرز.
خدای من! تورا می خواهم که در نزد خود مرا شفاعت نمایی و در برابر  خود از من دفاع کنی . در حالی  به تو روی اورده ام که  احسانت را ازمندم و نعمت دادنت را
ارزو مند. باران تند بخشایشت  را خواهانم  و باران ابرهای فضل وکرمت را جویان و به جستجوی خشنودی هایت روان واین در حالی است که تنها به درگاه تو روی اوردم و تنها  به ابشخور بخشش های تو وارد شده ام و تنها به نیکی های  درخشان تو دل بسته ام  وتنها  به محضر جمال ( دل ارای) تو روی نموده ام  وتنها خودت را
می خواهم  و تنها در  خانه تو را به صدا  در اورده ام  و زمین خورده عظمت  و جلا لت گر دیده ام . پس با من  ان کن  که تو را شاید  یعنی عفو  و بخشایش  و با من ان
مکن  که مرا باید یعنی شکنجه واتش .
به مهر ورزی ات ای مهربان ترین مهربانان!


زمزم


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 16 آبان 1391
 بدن خود را با خوراكی ها، نوشیدنی ها و عواطف ناسالم آلوده نكنید . بدن شما وظیفه اش فقط پشتیبانى از حیات شما
نیست بلكه وسیله اى است كه شما را در سفر به سمت تكامل حمل می كند. سلامت هر سلّول، مستقیماً در وضعیت
سلامت كلّى شما موثر است زیرا هر سلّول در حكم یك نقطه آگاهى در مجموعه آگاهی هایى است كه شما باشید

رفتارهاى با انگیز ه ترس را با رفتارهاى با انگیز ه عشق جایگزین سازید . ترس ناشى از خاطراتى است كه در گذشته
در ذهن ما جا گرفته است . با یادآوردن آنچه در گذشته ما را ناراحت كرده، انرژ ی هاى خود را به سمتى هدایت می كنیم كه
مطمئن شویم یك آسیب قدیمى دوباره خود را تكرار نكند . اما با تحمیل گذشته بر حال، هرگز نمی توانیم تهدید آسیب
دیدن دوباره را برطرف سازیم . این كار تنها هنگامى اتفاق می افتد كه سپر امنیتى خود را كشف كنیم و آن چیزى جز
عشق نیست . وقتى رفتارهاى ما با انگیز ه عشق و حقایق درونى باشد، می توانیم با هر تهدیدى مقابله كنیم زیرا قدرت
درونى ما در برابر ترس نفوذ ناپذیر است.

این را بدانید كه دنیاى بیرونی ، تنها آینه اى از یك هوشمندى عمیق تر است. این هوش و خرد، سازمان دهنده ناپیداى
همه چیز در عالم هستى است و چون بخشى از آن در وجود شما قرار دارد، شما هم در سازماندهى امور جهان شریكید .
بنابراین، شما به طور جدایی ناپذیرى با همه چیز پیوند دارید . پس وجود افكار مسموم و ناسالم در ذهن شما بر كل
هوشمندى جها ن اثر منفى می گذارد. زیستن در حالت تعادل و خلوص، هم براى خود شما و هم براى كر ه زمین بهترین
چیز است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 مهر 1391
خوبی برای هر فرد معنی خاص خودش را دارد ومی تواند در جهات مختلف بروز کند
خوبی  وخوب بودن درنحوه  گفتار ورفتار  ودر نوع پوشش ویا عملکرد یک مدیر دریک گروه
آیا با گفتن این مطلب که گروهی از افراد یک جامعه چیزی را خوب بدانند آیا آن چیز . یا عملکرد یا رفتار یا پوشش خوب است کافی است.
آیا نباید برای خوبی دنبال معیاری به واقع خوب بود  چگونه به خوبی واقعی باید رسید چگونه عادلانه در مورد این موضوع رسیدگی کنیم و
بدون وابستگی به تفکر گروهی خاص و به دور از شخصی نگریها و به دور از دیدگاهی خاص
فقط وفقط به ذات خوب بودن در تمام جوانب اندیشه کنیم وبه فطرت پاک انسانی نظر کنیم.
بهتر نیست حتی دقایقی ازعمر خویش را در راه تفکر  در مورد خوب بودن صرف کنیم  وکمی از دنیای مادی صرف برای آرامش خودمان هم که شده فاصله بگیریم .
با نگاهی نو به اطراف خود نظر کنیم  که کجا می خواهیم برویم  در واقع انتهای مسیر کجاست
پس بیایید لحظاتی را  هم که شده به خوبی فکر کنیم که آن نیز خوب است واثری خوب در زندگی همه ما دارد
 به  امیدخوب شدن تمام ساکنین جهان هستی.


پیش به سوی خوبی

خدایا ما را به راه خوبانت و مقربانت هدایت فرما  وما را در این راه استوار گردان  و ما را در این راه بمیران که تنها تویی یکتا ویگانه و آگاه از خیر  امور
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 1 شهریور 1391
دور و بر خوبان بگرد تا از آنان شوی  و از اهل شر فاصله بگیر تا از آنان جدا باشی.

خیلی داروها خودشان  دردند و خیلی دردها دارو و مداوایند .


هر کاری عاقبتی دارد.


دوست واقعی در غیابت دوست هم به دوستی اش وفادار است.


بریدن از نادان مثل پیوستن به داناست.


عقل حفظ وبه خاطر سپردن تجربه ها ست.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 تیر 1391
خبر داری که سیاحان افلاک                                  چرا گردند گرد مرکز خاک
چه می خواهند از این محمل کشیدن                    چه می جویند از این منزل بریدن
از این آمد شدن مقصودشان چیست                     درین محرابگه معبودشان کیست
همه هستند سرگردان چو پرگار                            پدید آرنده خود را طلبکار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 8 خرداد 1391

انسان انتخاب گر آفریده شده است.

انتخاب می کند خوب بودن را وانتخاب می کندبد بودن را .

خداوند و ابلیس را .آزاد بودن واسارت را . پاکی وپلیدی را . سختی و آسایش را . ودر این انتخاب بعضی دانستند و بعضی دیگر ندانسته  ماندند . وانان که دانستند . دانستند که کجا احساس کنند وکجا اندیشه  وانان که ندانستند  هیچ گاه نخواهند دانست  وما بدانیم زندگی انسان در سه جهت است عرض طول وعمود  ومن تو نیز می دانیم یا نخواسته ایم که بدانیم . مگر می شود به نیرو عقل شک نمود  اگر غیر ازین باشد که دیوانگی را اثبات نموده ایم  و ما نیز در یکی از این جهات طی طریق می نماییم  یکی به جهل یکی به عقل وان کسی که در عرض حرکت می نماید  ااز تولد تا گور مرده ای بیش نیست . او مرده متحرک است . کسی که در تمام عمر خود نا امید است . ودر بهترین وبدترین  شرایط .جهنم  ذهن خود را می پرستد  وکسی که در طول حرکت می نماید از تولد تا گور  زنده بودن را حس می کند  او بسیار به دنیای کنونی وفادار مانده ومردن ورفتن را  فراموش نموده . وکسی که در عمود حرکت می نماید  حرکتش از زمین تا آسمان  است از تولد تا گور زندگی می کند  وزندگی یعنی سر زنده بودن  ولذت بردن وشکر حق.       م.ع.ک

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 خرداد 1391
این خانه خیلی آشناست .انگار نه انگارباراول است که می آیی.چراغریبی ات نمی شود ؟ انگار قبلا سال ها اینجا بودی و هر جا فکر  می کردی  هستی خواب بوده شهر وخیابانها همه دورند . زمین زیر پایت برای اولین بار واقعی است  سفت  وقابل لمس  نکند بقیه  سرزمینها خیالی بوده  این اولین خانه ای است که برای آدم بنا شده .خانه ای که به در و دیوار آن همگی انس دارند دلشان آرام  می شود . می گویند این جا مرکز است باید دور خانه بگردی پا برهنه. کعبه آن سنگ نشانی است تا ره گم نشود خانه امن خانه ای که  ؟!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391


در مکانی سفر آغاز می شود وشاید در همان مکان نیز پایان یابد .

سفر پیداش است یا حرکت به بسوی مسیر در ابتدا  .آیا مقصد معلوم است.

آیا سفر آغاز را پایانی هست .  

 به کدامین سو باید سفر آغاز کنیم . چگونه سفر کنیم تنها  یا با همراه   . هم سفر را چگونه انتخاب کنیم .

آیا باید همه سفر کنیم .

در خویشتن خود سفر کنیم  یا در بیرون

  به دیدار دور دست برویم یا به این نزدیکی ها  سفر کنیم

هدف از سفر چیست ؟!

مسافر کیست؟

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 31 فروردین 1391
خدایا اگر میخواهی مرابه جهنم ببری ببر .مارانه با بهشت کاری است ونه با جهنم . این دوری توست که بر من سخت و طاقت فرسا است .اما دراین بین افراد جاهل که به ظاهر دیندار نیز هستند  انسان را بسیار گرفتار واین سویی می کنند
جاهل نامحرم است.جهل محرم علم نیست .جهل تاریکی است  و علم نور . تاریکی و نور در مقابل یکدیگرند. خدایا اگر می خواهی مرا جهنم ببری ببر اما در کنار جاهلان جایم مده.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

فال حافظ SEO Reports for maemadian.ir


 • بازار خرید ساعت مچی دانلود آهنگ
   
   
  بالای صفحه